Qorqu nasıl keldi

Ekinci Orman Kitabı (The Second Jungle Book)
Rudyard Kipling

Ormannıñ Qanunı, şimdiki vaqıtqa qadar dünyada eñ qadimiy qanun olup, Orman Halqınıñ başına kelgen aman-aman her türlü vaqianı tanzim etip çıqtı, ve işte bugünki künde onıñ maddeleri, zaman ve adetler kibi, mükemmeldir. Siz hatırlarsıñız, Mowgli, ömüriniñ buyük qısımını Seeonee Qaşqırlar Sürüsinde keçirerek, Qanunnı Qoñur Ayuv Baloodan ögrendi. Deñişmegen qaidelerge qarşı sabırsızlıq kösterip ösken oğlanğa Baloo, Qanunnıñ Qocaman Sarmaşıq kibi olğanını, ve herkesniñ peşine tüşip hiç kimsege qaçmağa imkan bermegenini añlattı.

– Sen, men qadar uzun ömür yaşasañ, Kiçik Qardaşım, sen, Orman halqının eñ azdan bir Qanunğa nasıl riayet etkenini körersin. Ve bu manzara asıl da hoş olmaz, – dedi Baloo.

Bu laflar bir qulaqqa kirip ekincisinden uçıp ketti. Hayatını aşamaq ve yuqlamaq ile keçirgen oğlan, qarşısında bir yaramaylıq çıqıp tiklenmegencek, hiç bir şeyni qasevet etmez. Ancaq yıllarnıñ birinde Baloonıñ sözleri tasdıqlandı ve Mowgli, Ormannıñ bir Qanunğa nasıl boysunğanını kördü.

Bu, Qış Yağmurları busbütün toqtap qalğanda başladı. Ve oqlu kirpi İkki, Mowglini bambuk çegerliginde rastketirip, oña, kiyik yer almalarnıñ solup qurumaqta olğanını ayttı. Lakin herkesge belli olğanı kibi, İkki aş saylama mevzusında külünecek qadar hassas, her yemişniñ eñ yahşısından ve tazesinden ğayrı hiç bir şeyni ağzına almaz. Bunıñ içün Mowgli küldü ve:

– Soñ, mennen ne alâqası bar? – dep soradı.
– Pek az. Şimdilik, – dedi İkki ve yinelerini sert ve oñaytsız tarzda taqırdattı. – Lakin soñradan biz körecekmiz. Balqurt Qayaları tübündeki teren göl içine dalmağa daa imkân barmı, Kiçik Qardaş?
– Yoq. Ahmaq suv bir yerlerge qaçıp ketti, men ise başımnı yarmağa istemeyim, – dep cevap berdi Mowgli. Şu künlerde o, eñ az beş Orman sakini kibi bilgili olğanından emin edi.
– İşte bu seniñ içün zarar. Ufaq çatlaqtan biraz aqıl kirebilir edi. – degen İkki, burun qıllarını tartmasın dep, çabik areketnen Mawgliden qaçınıp çekildi.

Mowgli ise İkkiniñ aytqanlarını Balooğa añlattı. Baloo ciddiy körüniş ile öz özüne mıdırdanğan kibi qonuştı:

– Yalıñız başıma olsa edim, avlanma yerlerni deñiştirir edim, digerleri oylanmağa başlamağancek. Ancaq, yabancılar arasında avlanma qavğanen bite – olar insan yavrusunı ıncıtabileler. Beklemeli ve mohwa nasıl çiçek açacağına baqmalımız.

Şu baarde Baloo sevgen mohwa teregi öyle de çiçek açmadı. Yeşilce, qaymaq tüslü balavuzlı çiçekler doğmadan, yaqıcı sıcaqta qavrap qaldı, Baloo art ayaqlarına turıp terekni sallağanınen yerge tek bir qaç dane sasıq gönce yaprağı tüşti. Bundan soñ, yatıştırılmağan sıcaqlıq qarış-qarış süyreklenip Ormannıñ yüregine qadar yetti, onı sarı, qaverengi, ve ahırında, qara tüske boyadı. Yılğalarnıñ yamaçlarında ösken yeşil ekinler küyip ve burulıp, qırılğan tellerge çevirildi. Gizli özenlerin suvı ğayıp oldı, toprağı ise tap-taqır qalıpqa kesildi. Öyle ki, kenarlarındaki eñ kiçik ayaq izleri bile demirden tökülip qatqan kibi tura edi. Tereklerge yapışqan sarmaşıqlarnıñ yaş, sulu sapları qopıp, tabanlarında ölüp qaldı. Quruğan bambuklar rüzgâr eskende şatırday edi. Yosunlar Ormannıñ terenliklerinde bulunğan qayalardan qopup töküldi, qayalar ise, dereniñ yatağındaki mavı titrek taşlar kibi çıplaq ve qızğın alğa keldi.

Quşlar ve maymun milleti daa evel Şimal tarafqa köçtüler, çünki ne olacağını bile ediler. Sığınlar ve kiyik domuzlar uzaq köylerniñ mahv olğan tarlalarını basıp, taqattan kesilgen ve hayvanlarnı öldürecek qadar küçü olmağan insanlarnıñ közü ögünde can bere ediler kimerde. Çaylaq Chil qaldı ve semirdi, çünki ortalıq leş tolu edi. Her aqşam, yañı avlanma yerlerine avuşmağa küçü qalmağan hayvanlarğa haber darqatıp, üç künlük mesafe uzaqlığındaki çevre-çet Ormannıñ Küneş tarafından öldürilgenini ayta edi.

Kerçek açlıqnıñ nasıl olğanını bilmegen Mowgli, üç yıllıq bayat balğa tutundı. Yaban erigi kibi qara ve quruğan şekerniñ tozunen qaplı bu balnı o, qayalar arasındaki boş balqurt yuvalarından qazıp topladı. O, ayrıca, terek qabuqları altında terence saqlanğan tırtırlarnı avlay, ve yaban qurtlarnıñ töllerini hırsızlay edi. Ormandaki av hayvanların tek kemikleri ve terisi qalğan, ve Bagheera bir gecede üç kere öldürmege becere, lakin zornen toya edi. Amma her şeyden beter suv ihtiyacı edi. Orman Halqı siyrek içse de, bol-bol içe.

Sıcaq hava ise öyle de deñişmeyip, butün rutubetni emip aldı ve yekâne suv, Waingunganıñ anayatağından tamçı-tamçı sızıp, özenniñ ölü yaqları arasında yavaştan aqa edi. Yüz yıl ve daa uzun ömür yaşağan kiyik fil Hathi, aqımnıñ ortasındaki qayanıñ egik, uzun, mavi ve qup-quru sırtını korgende, Sulh Qayasına baqqanını bile edi. Derhal hortumını koterip Suv Barışıqlığını ilân etti, tıpqı elli yıl evel babası yapqanı kibi. Sığın, kiyik domuz ve suv sığırı qarıq sesnen bağırıp şu beyanğa qoşuldılar, Çaylaq Chil keñ dairede aylanıp uzaqlarğa uçtı ve sızğırıp, qıçırıp qalğanlarnı tenbiyeledi.

Orman Qanunına köre, Suv Barışıqlığı beyan etilgen soñ suvarma yerlerinde canğa qıymaq – ölüm cezasına mahküm olmaq demek edi. İçmekniñ aşamaqtan daha mühim olğanı sebebinden. Ormannıñ her bir sakini avnıñ qıtlığında bir-de-bir sürette çaresini tapabile edi, lâkin suv – suvdır, ve onı temin etmek içün yekâne menba qalğanda, Orman Halqı suv ihtiyacını körmegencek avcılıq tekmil toqtatıla edi. Yahşı mevsimlerde, suv bol aqqan zamanda, suv içmek içün Waingungağa, yahut başqa yerge kelgenler ölüm havfını közge ala ediler ve bu telüke gece yaşayışına bayağı cazibe qoşa edi. Bir yapraqnı bile qıbırdatmayıp, açıqközlülik ile özenge yanaşmaq; say yerinden eşitilgen ve butün seslerni bastırğan gürültide tizgece suvğa batıp yürmek; vucutnıñ her bir adalesinen dehşet tolu ilki çaresiz sıçravğa hazır sürette bir omuzdan artqa nazar taşlap, suv içmek; qumlu sahilde yuvarlanıp, şişken qursaq ve ıslaq somaqnen hayranlıq ile baqqan sürüge qaytmaq – işte uzun boynuzlı yaş sığınlar bundan zevq ala, çünki bile ediler ki, Bagheera ya da Shere Khan her an birevniñ üstüne atlap, alıp ketebilir edi. Lâkin şimdi bu hayat-ölüm eglencesi bitti ve Orman Halqı suvsağan ve yorulğan halda qurup qalğan özenge kele: qaplan, ayuv, sığın, suv sığırı ve domuz – hepsi beraber özennin kenarında taqattan kesilgen vaziyette bulanıq suvnı içe ediler.

print

Paylaşıñız | Поделитесь

Ne tüşünesiñiz? | Что думаете?